Juni 2023

Ny hemsida!

Varmt välkomna till det första inlägget på Technichus nya hemsida med vår nya visuella identitet, och tack för att ni funnit er i den temporära hemsidan som varit aktiv sedan årsskiftet.

Anledningarna till att vi på Technichus har valt att utveckla en ny hemsida och en ny visuell identitet är två till antalet. Dels beror det på strukturella förändringar hos vår tidigare hemsidesplattform, dels beror det på den utveckling som Technichus har/har haft sen den tidigare visuella identiteten antogs.

Sedan Technichus startades har mycket hänt i vår omvärld, vilket i sin tur har inneburit att företaget kontinuerligt har utvecklat nya visioner och målsättningar, nya prioriteringar och nya verksamheter. Med grund i det har känslan varit att vi inte lyckas förmedla ”hela” Technichus genom den tidigare hemsidan och identiteten. Så, med hjälp av en ny hemsidesstruktur och en ny identitet hoppas vi att ni alla ska få en större förståelse för den breda verksamhet som vi bedriver. Vi kommer att arbeta för att bygga upp samtliga delar av hemsidan under sommaren/tidig höst.

Med gemensam kraft, med ny hemsida och ny identitet tar nu Technichus nästa steg mot att nå våra visioner. Hoppas du vill vara med på resan!

/Marcus Claesson