Utbildning & Kunskap

Lustfyllt lärande
Utbildning & Kunskap

Hos Technichus arbetar vi kontinuerligt för att erbjuda barn/ungdomar, besökare/kunder och samarbetspartners utbildning och kunskap genom spännande, upplevelsebaserade skolprogram, aktiviteter och fortbildningar.

Vår vision är att vara ett etablerat och erkänt företag med ett starkt varumärke inom kunskap och lärande. Företaget verkar primärt på den regionala marknaden, men samarbetar även med partners på nationell såväl som på internationell nivå. Företaget bedriver affärsverksamhet med koppling till forskning och utveckling (FoU) inom kunskap och lärande där skolutveckling gällande digitalisering, lärmiljöer, pedagogisk utveckling inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap utgör centrala affärsområden.


Nytt spännande projekt!

Nu kan vi äntligen meddela att vi är en del av ett nytt spännande projekt tillsammans med Härnösands kommun och Mittuniversitetet. Ett projekt som kommer att rikta sig till särskilt begåvade elever. Vi ser mycket fram emot att lära oss mer och utveckla nya insatser och berikande aktiviteter som kan komma till nytta för fler framöver!

Läs mer i länken under rubriken.

Utbildning & Kunskap

Fantastiska lärare - se hit!

Höstens skolprogram har släppts! Inspireras och boka redan idag.

Vid frågor och funderingar, skicka ett mail till pedagoger@technichus.se

Vi ser fram emot att ses!

Kompetensutveckling

På årlig basis genomförande av fortbildningar för pedagogisk personal. Vi har dels ett antal ”fasta” fortbildningar, men har även möjlighet att skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser utifrån behovet hos ditt företag/organisation.

VR-utbildning i konflikthantering

Hot, våld och aggressivt språk ska inte behöva vara en del av jobbet.

Ändå är det precis så för många offentliganställda. Bygglovshandläggare, miljöinspektörer, personal inom individ- och familjeomsorgen, hemtjänstpersonal – nästan alla hamnar regelbundet i konfliktfyllda situationer. Varje arbetsplats har strategier för att hantera liknande situationer, men med modern teknik går det också att träna på konflikthantering. VR Studion erbjuder nu en unik utbildning där du med hjälp av virtual reality placeras i situationer som är konfliktfyllda, stressande eller direkt hotfulla.

VR-Utbildning i brandutrymning

Kom till oss och träna på realistiska utrymmningsövningar i VR.

Fordonssimulator

Vi har över 20 olika fordon du kan träna på.

Är ni redo att ta ert team eller grupp till nästa nivå av trafiksäkerhet och förarutbildning? Med vårt avancerade Fordonssimulatorträningsprogram kan ni öva och förbättra era körkunskaper på ett säkert och realistiskt sätt.


Processorienterade aktiviteter

Koncept

Innovationshack

Innovationshack för lågstadiet i Västernorrland är ett entreprenöriellt och processorienterat koncept där eleverna får arbeta med att reflektera kring och komma med lösningar för framtidens besöksnäring. Arbetet har en värdeskapande grund, där eleverna arbetar för att utveckla lösningar på reella case som levereras av näringslivet. Genom innovationshacket kan eleverna bland annat få möjlighet att arbeta strukturerat med framtidens glass, hur det ultimata hotellet ser ut från ett barns perspektiv och hur man kan arbeta med rekreation som en del av besöksnäringen.

Innovationshacket genomförs tillsammans med Bizmaker och det lokala näringslivet.

Skogsinnovatörerna

Technichus har i samarbete med Mittuniversitet och Skogen i Skolan tagit fram konceptet Skogsinnovatörerna för målgruppen högstadiet. Det är ett kreativt ämnesintegrerat undervisningskoncept där de deltagande klasserna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Skogsinnovatörerna är ett tillfälle att arbeta tematiskt, lustfyllt, entreprenöriellt och värdeskapande genom kreativt lärande för både elever och lärare.

Temat för konceptet är – VAD ÄR FRAMTIDENS INNOVATION FÖR/FRÅN SKOGEN? Detta tema går att koppla till ett flera delar i läroplanen och flera av de globala målen. 

Skolhackathon

Ett Hackathon är en entreprenöriell process som har ett tydligt startdatum samt ett tydligt slut. Genom konceptet Skolhackathon i Minecraft har Technichus, tillsammans med Ung Företagsamhet Västernorrland och Bron Innovation, byggt ett nationellt koncept som fokuserar på hållbart samhällsbyggande i Minecraft.

I konceptet är själva processen som leder till slutprodukten det viktigaste. Konceptet är därför uppbyggd som en förenklad version av designprocessen, där eleverna under tio veckor får lära sig vikten av att förstå/tolka problem som föreligger och utveckla förmågor för hur de kan lösas. Under konceptgenomförandet får de genomföra omvärldsanalyser, idégenerera och skissa på lösningar. De får även öva på att ta emot/ge feedback och bygga fysiska modeller som sedan ska översättas till en digital värld. Slutligen får klassen lära sig demokratiska beslutsmetoder för att utse klassrepresentanter som ska möta andra skolor från regionen i den regionala finalen. Vinnaren i den regionala finalen erbjuds tävla vidare i den nationella finalen.

Under 2022 vanns den regionala finalen i Västernorrland av Kristinaskolan från Härnösand, och den nationella finalen vanns av Sjuhäradsskolan från Piteå.

Under åren som gått har vi arbetat med att ta fram en tydlig lärarhandledning som ingående beskriver de olika lektionerna/modulerna som utgör konceptet. Till lärarhandledningen är även ett årligt tilläggscase kopplat, som är tematiserat utifrån aktuella fenomen samt de globala målen för hållbar utveckling. Under 2022 var temat urbanisering.

Lärarhandledningen är även förankrad i och väver in Ung Företagsamhets läromedel Vårt Samhälle som alla deltagande klasser erhåller kostnadsfritt vid deltagande. I lärarhandledningen finns syfte, kursplanekopplingar samt förslag på genomförande för respektive lektion/modul.

Konceptet har vuxit varje år som vi genomfört det. Under 2022 involverades drygt 4000 mellanstadieelever från 31 kommuner runt om i Sverige!

Techclub

Precis som vid all form av träning är det viktigt att börja tidigt, men var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var väcks den första lusten och det första intresset? Det gör man bland annat på våra Techclub-kurser!

Technichus har under många år bedrivit fritidsverksamheten Techclub för barn/ungdomar. Målgruppen har primärt varit barn i låg- och mellanstadieålder, men under 2022 genomförde vi en riktad satsning vilket resulterade i att vi nu även har kursverksamhet för ungdomar från åk 6 och uppåt.

Vi släpper platserna till höstens Techclub-kurser under augusti månad, så håll utkik!

IKT-Nätverk/Resurscentrum

Technichus ingår i ett antal nätverk som arbetar för utveckling av utbildningssatsningar såsom exempelvis CETIS, samverkan inom FSSC samt IKT-nätverket för Härnösands kommun.

Technichus arbete med IKT-nätverket för Härnösands kommuns innebär kontinuerliga träffar inom nätverket, men även genom workshops för alla medarbetare i förskolan. Arbetet med nätverket har bedrivits i drygt fyra år och fokus har varit att bygga från grunden och att ”alla ska med”. Inom nätverket arbetar vi för att bygga upp medarbetarens digitala kompetens när det kommer till användandet av teknik, rutiner, dokumentation och säkerhet utifrån bland annat GDPR och IT-säkerhet.

Som en gren utifrån det IKT-nätverksarbete som bedrivits har Technichus tillsammans med kommunens IT-pedagog påbörjat uppbyggnadsarbetet av ett resurscentrum för förskolan. Syftet är att skapa en likvärdighet när det kommer till tillgång av material ute på förskolorna men handlar såklart också om ekonomiska och hållbara strategiska val. Till en början kommer resurscentrumet att bestå av olika utlåningslådor med material som är riktat till förskolan. Lådorna kommer att bearbetas tillsammans med pedagogerna i IKT-nätverket under våren 2023, där Technichus står för kompetens kring hur valda verktyg kan användas och förskollärarna i nätverket skapar pedagogiska planer för de olika åldersgrupperna på förskolorna.

Tveka inte att höra av dig till oss ang koncepten ovan! Vi berättar gärna mer.