Utbildning & Kunskap

Fortbildning

Föreläsning

Tusen och 1 art

Måndagen den 11 december anordnar Technichus tillsammans med Globala skolan en föreläsning med Martin Emtenäs. Den primära målgruppen för föreläsningen är pedagogisk personal och lärare, men även andra intresserade är självklart välkomna.

Eftermiddagen börjar med att Thomas Nordell från Sida/Den globala skolan föreläser om Sveriges roll i världen. Vilket ansvar har vi och vilket ansvar tar vi? Hur ser Sveriges bistånd ut när det gäller att stötta biologisk mångfald och ekosystemtjänster?

Vidare fortsätter eftermiddagen med en föreläsning med författaren, programledaren och punktrummisen Martin Emtenäs. Han är mest känd som programledaren för Mitt i naturen men också för sin turné med förställningen Vi som bor här tillsammans med Stefan Sundström. Martin har skrivit många böcker som handlar om olika djur. Den här föreläsningen utgår från Martins senaste bok Tusen och 1 art. Boken handlar om åtta djur som fortfarande finns i vår natur men som har det svårt. Vad går förlorat när världen formas efter bara en art, människan?


Schemat för dagen:

16.00
Thomas Nordell, Sida / Den globala skolan föreläser om hur Svenskt bistånd stöttar arbetet med biologisk mångfald i världen.

16.30
Martin Emtenäs pratar hållbarhet utifrån åtta djur som lever i Sverige. Föreläsningen berör utbyggda älvar, bristen på våtmarker, priset för gruvdrift, skogsbruk, ljus, buller och ängsmark.

17.45-18.00
Frågestund och avslutning

Datum: 11 december
Lokal: Technichus i Härnösand, Storgatan 11
Kostnad: Helt kostnadsfri
Anmälan: Klicka på länken nedan