Utbildning & Kunskap

Fortbildning
Fortbildning med Spilloteket!

KREATIVITET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Fritidshem, årskurs F-6

I samarbete med Technichus erbjuder Spilloteket, med stöd av skolverket, en kostnadsfri fortbildning onsdagen den 27/9 kl 08:30-11:00, i Technichus lokaler.

Vad får man?
En verksamhetsnära fortbildning i att arbeta kreativt och ämnesövergripande med hållbar utveckling. Workshopen varvar teori och reflektionsfrågor, kreativa och innovativa moment. Som pedagog får man utmana både sin kunskap, sina invanda föreställningar och sina förmågor. Spillotekets unika metod med kombon spillmaterial och kreativa övningar, gör alla delaktiga, berörda och engagerade.

Samt:

  • hur återbruksmaterial - skräp och spill - kan bli ett konkret, roligt och hoppfullt verktyg när man jobbar med lärande för hållbar utveckling

  • fritidshemmens speciella möjlighet och roll i att fånga upp och möta barnens tankar och ideer

  • en kort introduktion till Agenda 2030 - Globala målen

  • aktuell forskning om kreativitet kopplat till hållbar utveckling samt forskning kring ungas klimatoro

  • en presentation av läromedlet Spillosoferna

    ”Vi blev superinspirerade att köra igång ett hållbarhetstema på en gång, det kändes helt plötsligt enkelt och självklart!"

    Fritidspedagog Östersund


Maila kontakt@spilloteket.se eller besök spilloteket.se för mer information om deras fantastiska arbete.

Kompetensutvecklingsdag

DIGITALA VERKTYG
Privata förskolor inom Härnösands kommun

Datum & tid: 5 oktober kl 15:00-17:00
Plats: Technichus
Pris: Kostnadsfritt

Välkommen på en eftermiddag inom digitalisering. Under eftermiddagen kommer vi att kika och testa olika digitala verktyg som passar förskolans verksamhet.