Berikande Utmaning

Berikande Utmaning

Detta är ett projekt i samverkan med Härnösands kommun och Mittuniversitetet i enlighet med samverkansavtalet. Syftet är att öka kunskapen om särskilt begåvade elever, deras behov och förutsättningar för utveckling och lärande samt skapa en arena för berikande aktiviteter och möten.

Projektets övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av undervisning och berikande verksamhet för barn och unga med särskild begåvning inom matematik, NO och teknik. Mer konkret syftar projektet dels till att öka kunskapen om särskild begåvning hos lärare och annan pedagogisk personal inom Härnösands kommun, ta fram en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade elever och deras undervisning och lärande, samt skapa en mötesplats på Technichus. Förutom utvecklingsarbetet kommer relevant forskning, med fokus på den verksamhet som kommer att prövas vid Technichus, att bedrivas, med syfte att sprida resultaten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Projektperioden är 240101-251231 

Projektgruppen består av:
Lena Ivarsson, Mittuniversitetet, lena.ivarsson@miun.se
Ulrika Rhodin, Härnösands kommun, ulrika.rhodin@harnosand.se
Sofia Jarl, Technichus, sofia.jarl@technichus.se